1.Generelle bestemmelser

Denne politik til behandling af personlige oplysninger vil bestemme de procedurer, der vil træde i kraft i forbindelse med enhver behandling af personlige oplysninger, såvel som de nødvendige foranstaltninger til at kunne sikre hjemmesidens personlige oplysninger på CasinoHEX siden – i det følgende benævnt som Hjemmeside administratoren.

1.1. Hjemmeside administratoren prioriterer respekten for menneskerettigheder, borgerlige rettigheder og friheder ved behandlingen af personlige oplysninger, herunder beskyttelse af privatlivet, personlige og familiehemmeligheder som det højeste mål og betingelse for gennemførelsen af aktiviteterne.

1.2. Denne behandling af personlige oplysninger på vegne af Hjemmeside administratorwn (der i det efterfølgende vil benævnes som ”Politikken”) vil gælde for alle de oplysninger, som Hjemmeside administratoren har adgang til, når det kommer til hjemmesidens (domænenavn) besøgende.

2.De generelle definitioner, der anvendes i Politikken

2.1. Automatiseret behandling af personlige oplysninger – behandlingen af personlige oplysninger via software;

2.2. Blokering af personlige oplysninger – en midlertidig afslutning af behandlingen af personlige oplysninger (undtagen i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at kunne belyse visse personlige oplysninger);

2.3. Hjemmeside – et sæt med grafik- og informationsmateriale, samt computerprogrammer og databaser, der har til formål at sikre deres tilgængelighed på Internettet via en internet-adresse (domænenavn);

2.4. Informationssystem i forbindelse med personlige oplysninger – et sæt personlige oplysninger der opbevares i databaser, samt informationsteknologier og tekniske midler, der leverer behandlingen af de personlige oplysninger;

2.5. Anonymisering af personlige oplysninger – handlinger der gør det umuligt at afgøre, hvilken specifik bruger der er tale om, såvel som hvilket emne de andre personlige oplysninger tilhører, medmindre der anvendes yderligere oplysninger;

2.6. Behandling af personlige oplysninger – enhver handling (operation) eller et handlingssæt (operationer), der udføres med eller uden brug af computerudstyr rettet mod behandlingen af personlige data, herunder indsamling, registrering, systematisering, akkumulering, opbevaring, afklaring (opdatering, ændring), hentning, brug, overførsel (distribution, provision, adgang), depersonalisering, blokering, sletning eller ødelæggelse af personlige oplysninger;

2.7. Personlige oplysninger – enhver information, der direkte eller indirekte vedrører en defineret eller definerbar bruger på en hjemmeside;

2.8. Bruger – enhver besøgende på hjemmesiden (hjemmesidens navn)

2.9. Videregivelse af personlige oplysninger – handlinger, der har til formål at videregive personlige oplysninger til en bestemt person eller et bestemt antal personer;

2.10. Ødelæggelse af personlige oplysninger – handlinger, der resulterer i at de personlige oplysninger uigenkaldeligt ødelægges, hvor ​​yderligere gendannelse i personoplysningssystemet vil være umuligt, og (eller) resulterer i at den materielle opbevaring af de personlige oplysninger ødelægges.

2.11. “Cookies” – et lille stykke data, der sendes fra en hjemmeside og efterfølgende gemmes på brugerens computer. En webklient eller en webbrowser vil sende cookies i form af en HTTP-anmodning til en webserver, hver eneste gang der gøres et forsøg på at åbne den tilsvarende hjemmeside.

3. Det er tilladt for Hjemmeside administratoren at behandle de følgende Brugeroplysninger.

3.1. Indsamling og behandling af anonymiserede data angående de besøgende (inklusive “cookies”) ved hjælp af internetstatistik-tjenester, såsom Google Analytics og andre;

3.2. Hjemmeside administratoren vil indsamle de følgende data:

4. Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

4.1. Formålet med behandling af brugerens personlige data – at informere Brugeren via e-mails; at give brugeren adgang til tjenester, oplysninger og/eller materiale på hjemmesiden, der leverer sådan funktionalitet vil blive implementeret på hjemmesiden;

4.2. Hjemmeside administratoren har også ret til at kontakte brugeren i forbindelse med nye produkter, tjenester, særlige tilbud samt forskellige begivenheder. Brugeren kan til enhver tid framelde sig fra at modtage disse meddelelser ved at sende Hjemmeside administratoren en e-mail med overskriften “Framelding fra enhver meddelelse om nye produkter, tjenester og særlige tilbud”; 4.3. De anonymiserede data om Brugere, der indsamles via internetstatistik-tjenesterne anvendes til at indsamle oplysninger om brugernes adfærd på hjemmesiden, og til at forbedre kvaliteten af hjemmesiden og dens indhold.

5. Anvendelsen af Cookies

5.1. Brugen af cookies er påkrævet for at brugerne skal kunne anvende hjemmesiderne samt alle deres funktioner, for eksempel for at få adgang til de beskyttede dele af hjemmesiden. Hvis det skulle ønskes, så kan Brugeren altid fravælge eller slette disse cookies ved at ændre i hans/hendes browserindstillinger, men Brugerne bør dog i dette tilfælde tage højde for, at dette vil forårsage at hjemmesiderne ikke vil fungere optimalt.

5.2. De analytiske “cookies” -filer indsamler oplysninger om, hvordan brugere bruger hjemmesiderne. De vil tillade Hjemmeside administratoren at modtage oplysninger om, hvad Brugerne er interesseret i på hjemmesiderne, og i overensstemmelse hermed at foretage de passende forbedringer af hjemmesiderne. For eksempel vil cookies hjælpe Hjemmeside administratoren med at se, hvilke er de mest besøgte sider på hjemmesiderne, hvilke vanskeligheder der opstår ved brugen af hjemmesiderne, samt vurdere markedsførings præstionerne. Takket være dette har Hjemmeside administratoren nu mulighed for at definere generelle tendenser i brugen af ​​hjemmesiden.

5.3. Brugere kan justere brugen af ​​cookies via deres browserindstillinger. Hvis Brugeren beslutter at deaktivere cookies, så vil han stadig være i stand til at bruge hjemmesiderne, men skal dog være opmærksom på, at visse afsnit og funktioner på hjemmesiderne muligvis ikke vil fungere. Alle browsere er forskellige. For at lære mere om hvordan du deaktiverer cookies i din browser, så bedes du venligst besøge vores hjælpemenu.

6. De juridiske grunde til behandlingen af de personlige oplysninger

6.1. Hjemmeside administratoren vil udelukkende behandle Brugerens personlige oplysninger, hvis de udfyldes og/eller sendes af brugeren efter udtrykkeligt samtykke via de særlige formularer på hjemmesiden. Ved at udfylde de relevante formularer og/eller sende sine personlige data til Hjemmeside administratoren, så giver brugeren sit samtykke til denne Politik;

6.2. Hjemmeside administratoren vil behandle de anonymiserede brugerdata, hvis der er givet tilladelse til dette i indstillingerne i brugerens browser (hvis opbevaring af cookies og brug af JavaScript-teknologi er blevet aktiveret).

7. Rammerne for indsamling, opbevaring, overførsel og andre typer behandling af personlige oplysninger

7.1. Beskyttelsen af ​​de personlige oplysninger, der behandles af Hjemmeside administratoren, sikres ved implementeringen af ​​juridiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for fuldt ud at overholde de nuværende juridiske krav indenfor beskyttelse af personlige oplysninger;

7.2. Hjemmeside administratoren vil sørge for sikkerheden af de ​​personlige data, og vil træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at forhindre at uautoriserede personer får adgang til de personlige oplysninger;

7.3. Brugerens personlige data vil ikke under nogen omstændigheder blive videresendt til tredjeparter med undtagelse af de tilfælde, hvor det er påkrævet af den gældende lovgivning;

7.4. Hvis der opdages fejl eller unøjagtigheder i de personlige oplysninger, så kan Brugeren opdatere disse ved at sende en meddelelse til Hjemmeside administratoren;

7.5. Perioden til behandling af de personlige oplysninger er ubegrænset. Brugeren kan når som helst trække sit samtykke i forbindelse med behandlingen af hans/hendes personlige oplysninger tilbage. Dette gøres ved at sende en e-mail til Hjemmeside administratoren med overskriften “Tilbagetrækning af samtykke i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger”;

7.6. Hjemmeside administratoren vil træffe de følgende foranstaltninger for at sikre ​​brugerens personlige oplysninger:

7.7. Idet der endnu ikke eksisterer en 100% pålidelig måde at beskytte Brugerens oplysninger på under processen med elektronisk opbevaring, behandling og videresendelse, så kan Hjemmeside administratoren ikke give en fuld garanti for deres sikkerhed – på trods af alle de mulige bestræbelser, som virksomheden har foretaget.

8. Afsluttende bestemmelser

8.1. Brugeren kan modtage afklaring vedrørende behandlingen af hans/hendes personlige oplysninger ved at kontakte Hjemmeside administratoren via kontaktformularen på hjemmesiden;

8.2. Dette dokument afspejler eventuelle ændringer i databehandlingspolitikken. Politikken vil være gyldig på ubestemt tid, og indtil det tidspunkt hvor den erstattes med en ny udgave;

8.3. Hjemmeside administratoren kan til enhver tid opdatere Fortrolighedspolitikken for at afspejle ændringer i Hjemmesidens datapolitik. I tilfælde af væsentlige og generelle ændringer i fortrolighedsreglerne, samt politikken for brugen af personlige oplysninger fra brugeren i særdeleshed, er Hjemmeside administratoren forpligtet til at meddele Brugerne på den relevante side på hjemmesiden.

8.4. Brugeren bør lejlighedsvis gennemgå denne side for at blive opdateret angående de seneste opdateringer i forbindelse med Fortrolighedspolitikken;

8.5. Eventuelle ændringer i Fortrolighedspolitikken vil træde i kraft fra det øjeblik de offentliggøres på hjemmesiden;

8.6. Det vil kun være den engelske udgave af Politikken, der vil være juridisk bindende, hvorimod oversættelser til ethvert andet sprog kun tjener til generelle oplysningsformål.

Vis mere

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine - Vi står sammen med folket i Ukraine. Rusland angriber ikke "bare" den ukrainske befolkning.
Dette er en krig mod demokratiske værdier, menneskerettigheder og fred. Vi kan bidrage og hjælpe med vores donationer.

Mulighed for at donere 1 Mulighed for at donere 2