Hjemmesiden CasinoHEX (i det følgende benævnt som “Hjemmeside, Hjemmeside administration, Vi”) repræsenterer et system af interaktive online tjenester i realtid, og inkluderer informationstjenester og data leveret af Hjemmesiden administrationen, Hjemmesidens mobilversion, samt andre produkter, tjenester og data leveret af tredjeparter på Hjemmesiden.

Disse Servicevilkår (hereafter benævnt som “Vilkårene”) vil etablere vilkårene og reglerne for at kunne bruge Hjemmesiden.

“Hjemmeside bruger” forstås som individer der bruger Hjemmesiden.

Hjemmeside brugerne erklærer at de er over 18 år, og har den juridiske ret til at indgå aftaler og træffe beslutninger om brugen af spil og casinosider, der kan vise visse former for reklame og markedsføring. Hjemmeside brugerne samtykker også, at de oplysninger angående deres geografiske placering altid skal være rigtige, og at Hjemmeside brugerne ikke anvender nogen metoder, der kan ændre i denne placering eller overføre trafik til andre retskredse.

Hjemmeside brugeren er ligeledes eneansvarlig for at vurdere om casinospil på Internettet sker i overensstemmelse med loven i hans/hendes retskreds, samt at sætte sig ind i yderligere gældende lovkrav.

Disse Vilkår vil kun være bindende for Hjemmesidens Brugere.

En Bruger skal læse samtlige Vilkår i deres fulde længde.Når Brugeren anvender Hjemmesiden, så betyder dette at Brugeren samtykker i at overholde alle bestemmelserne i disse Vilkår.

Disse vilkår kan til enhver tid blive helt eller delvist ændret af Hjemmeside administratoren, og uden forudgående varsel. Den opdaterede udgave af Vilkårene vil træde I kraft fra den dato, hvor den publiceres på CasinoHEX hjemmesiden.

Disse Vilkår er et åbent og offentligt dokument.

Når Hjemmesiden bruges, så skal Brugeren acceptere bestemmelserne i Vilkårene, samt overholde bestemmelserne og reglerne fremsat heri, og tilknyttet Hjemmesidens brug og drift.

Ved at acceptere bestemmelserne i disse Vilkår, så giver Brugeren hans/hendes samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, når Hjemmesiden besøges, i det omfang som Hjemmeside administratoren finder passende.

Vilkårene for brugen af det tilgængelige materiale på Hjemmesiden

Hjemmesiden fungerer som udbyder af uafhængig information og anbefalinger til de personer, der er interesserede i at spille på online casinoer, og er ikke udbyder af online spiltjenester. Alle de tilgængelige oplysninger på Hjemmesiden er kun til vejledende formål, og skal under ingen omstændigheder behandles som værende juridisk gyldige.

Hjemmesiden indeholder links til andre eksterne hjemmesider. Hjemmesiden har ingen indflydelse på indholdet på disse hjemmesider, og vil således ikke være ansvarlig for denne type indhold. Vi anbefaler derfor at du læser de eksterne hjemmesiders vilkår og betingelser omhyggeligt, før du vælger at deltage i enhver form for casinospil.

Hjemmesiden indeholder materialer, der er omfattet af ophavsretten, varemærker og andre juridisk beskyttede materialer, herunder men ikke begrænset til tekster, fotos, videomateriale, grafik samt lydoptagelser.

Bestemmelserne, der er specificeres i dette afsnit af Vilkårene har til formål at beskytte Hjemmeside administratorens og tredjeparters interesser, der ejer rettighederne til indholdet på Hjemmesiden. Desuden kan alle rettighedshavere efter egen vurdering udøve deres rettigheder som beskrevet heri.

Det er ikke tilladt for Hjemmeside Brugeren at foretage ændringer, offentliggøre, overføre til tredjepart, deltage i salgs- eller tildelingsaktiviteter, skabe lignende produkter eller på anden måde, hverken helt eller delvist, bruge indholdet på Hjemmesiden.

Medmindre andet er specificeret i lovene om ophavsret og relaterede rettigheder, så må intet materiale der downloades fra Hjemmesiden kopieres, distribueres, overføres til tredjepart, offentliggøres eller på anden måde anvendes til kommercielle formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Hjemmeside administrationen eller en anden juridisk person med eneret.

Erklæringer angående placering af informationerne (indholdet) på Hjemmesiden, der krænker rettighedshaverens rettigheder og juridiske interesser

Indehaveren af enerettighederne i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet (i det efterfølgende benævnt som “Rettighedshaveren”) vil på alle tidspunkter have ret til at henvende sig til Hjemmeside administrationen i de tilfælde, hvor der identificeres oplysninger (indhold) på Hjemmesiden, som er blevet placeret uden tilladelse eller som uden nogen som helst anden juridisk grund krænker Rettighedshaveren, og efterfølgende underrette vedkommende om krænkelsen af hans/hendes eksklusive rettigheder i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet.

For at kontakte Hjemmeside administratoren skal Rettighedshaveren udfylde tilbagemeldings formularen som henvist til Kontakt os.

En anmeldelse angående en mulig krænkelse af enerettighederne i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet til Hjemmeside administrationen skal altid være velbegrundet, samt indeholde andre oplysninger, der viser at de juridiske rettigheder i forbindelse med indholdet er fuldt tilgængelige.

Hvis erklæringen om krænkelsen af enerettighederne i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet indsendes af en person, der er autoriseret af Rettighedshaveren, så skal der vedlægges en kopi af dokumentet (i skriftlig eller elektronisk form), der klart beviser hans/hendes ret til dette.

I tilfælde af at der opdages ufuldstændige oplysninger, unøjagtigheder eller fejls i erklæringen om krænkelse af eneret i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet, så er Hjemmeside administrationen berettiget til at sende en meddelelse til Rettighedsindehaveren/hans/hendes autoriserede person indenfor 24 timer fra tidspunktet, hvor en sådan erklæring er blevet modtaget, så de modtagede oplysninger kan opdateres i overensstemmelse hermed.

Hjemmeside administratoren vil altid fjerne det placerede indhold, der krænker Rettighedshaverens eneret indenfor 24 timer fra det tidspunkt, hvor erklæringen angående krænkelsen af eneretten i forbindelse med resultaterne af intellektuel aktivitet eller information, der opdateres af Rettighedshaveren/hans/hendes autoriserede person.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DENNE HJEMMESIDES INDHOLD OG TJENESTER VIL LEVERES SOM DE ER, UDEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, JURDISK ELLER ANDRE REPRÆSENTATIONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. BRUGERNE ANVENDER HJEMMESIDEN, DETS INDHOLD OG TJENESTER PÅ EGEN RISIKO.

HJEMMESIDEN FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR FOR ALLE REPRÆSENTATIONER, GARANTIER OG BETINGELSER I ENHVER FORM, UANSET OM DETTE SKER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR AL INDHOLD OG TJENESTER DER PLACERES PÅ HJEMMESIDEN, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE REPRÆSENTATIONER, GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED SALG I ENHVER AFSKYGNING, FRAVÆRET AF EN OVERTRÆDELSE AF DE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER, NØJAGTIGHED, RETTIDIG MODTAGELSE AF OPLYSNINGER, OPLYSNINGERNES FULDSTÆNDIGHED, KOMPATIBILITET, RELEVANS, INTEGRITET, SIKKERHED, FORTROLIGHED, TYDELIGHEDEN AF EJENDOMSRETTEN, PRAKTISK ANVENDELIGHED, EGNETHED, KVALITET, FRI ANVENDELSE, SÅVEL SOM ENHVER ANDEN GARANTI, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ALLE GÆLDENDE LOVE.

DERUDOVER VIL HJEMMESIDE ADMINISTRATOREN IKKE BÆRE ANSVARET FOR ENHVER FOMR FOR REPRÆSENTATIONER, GARANTIER OG BETINGELSER RELATERET TIL ET FØLGENDE:

I DE TILFÆLDE, HVOR DET IKKE ER MULIGT AT ANVENDE EN BESTEMT RESERVATION ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE, SÅ VIL GYLDIGHEDSPERIODEN PÅ ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER JURIDISKE REPRÆSENTATIONER, GARANTIER OG BETINGELSER VÆRE BEGRÆNSET TIL TREDIVE (30) DAGE FRA DEN DATO, HVOR BRUGEREN BESØGTE HJEMMESIDEN, DENS INDHOLD OG TJENESTER FOR FØRSTE GANG, OG INGEN GARANTIER VIL VÆRE GYLDIGE EFTER UDLØBET AF EN SÅDAN TIDSPERIODE.

SÅ LÆNGE HJEMMESIDEN OG DENS TJENESTER LEVERER DIGITALE MATERIALER I ET IKKE-FYSISK FORMAT TIL BRUGEREN, SÅ MÅ BRUGEREN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER UNDLADE AT OVERHOLDE DISSE VILKÅR.

ANSVARSGRÆNSE

Brugeren bekræfter, at han/hun forstår og uden nogen begrænsninger påtager sig hele ansvaret og risikoen forbundet ved at bruge Hjemmesiden.

Hjemmeside administratoren, medarbejdere, ledelsen, partnere, aktionærer og agenter kan ikke holdes ansvarlige for nogen som helst fejl eller afbrydelser angående Hjemmesidens drift, som har resulteret i tab af forretningsoplysninger, profit eller andre økonomiske tab i forbindelse med krav, tab, andragender, handlinger eller andre begivenheder, der opstår som følge af anvendelsen af ​​disse Vilkår og dens retskreds, herunder som resultat af navigation på Hjemmesiden, dens anvendelse, adgang til en af dens filer eller dele deraf, såvel som et resultat af de rettigheder, der er fastsat deri, også selvom hjemmeside administration er blevet underrettet om sådanne potentielle tab, uanset om en sådan begivenhed eller fejl opstod som et resultat af angreb på intellektuel eller anden ejendom, uanset om dette er baseret på en lovovertrædelse, forsømmelighed, krænkelse af kontraktlige forpligtelser, eller om problemet opstod på grund af lignende begivenheder eller situationer eller ej.

Det samlede ansvar og erstatning i forbindelse med brugen af ​​Hjemmesiden, hvad enten det er helt eller delvist, eller dets materiale er begrænset i økonomiske termer med et beløb, der ikke overstiger ti EURO (EUR 10,00).

Når Brugeren besøger Hjemmesiden, så accepterer Brugeren at disse vilkår er underlagt den engelske lovgivning.

Gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse Vilkår, ethvert juridisk forhold, der opstår i forbindelse med eller i forbindelse med udførelsen eller overtrædelsen af disse Vilkår, samt eventuelle tilknyttede juridiske forbindelser vil være underlagt den engelske lovgivning (uanset de eksisterende principper i forbindelse med lovkonflikter). Enhver juridisk handling eller retssag i forbindelse med gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse Vilkår, ethvert juridisk forhold, der opstår som følge af eller er forbundet med udførelsen eller overtrædelsen af disse Vilkår, samt tilknyttede juridiske forhold, skal udelukkende udføres af domstolene på det engelske territorie. Alle parter accepterer disse domstoles enekompetence og frafalder enhver indsigelse, der vedrører rimelighed eller bekvemmelighed ved en sådan kompetence. De Forenede Nationers konvention i forbindelse med kontrakter om internationalt salg af varer (Wien-konventionen 1980) anvendes ikke på disse vilkår eller vil på nogen måde påvirke disse.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i teksten til vilkårene på andre sprog end engelsk, så vil det være den engelske udgave der gælder.

Brugeren accepterer og overvejer alle nødvendige meddelelser, der sendes til hans/hendes e-mail-adresse, der angives under tilmeldingen på Hjemmesiden, hvis sådanne funktioner er tilgængelige på Hjemmesiden.

Brugeren skal undlade at:

GENERELLE BESTEMMELSER

Brugeren bekræfter, at han/hun ud over bestemmelserne i disse Vilkår har læst Brugsbetingelserne og alle andre aftaler, der er henvist til i disse Vilkår, samt accepterer de begrænsninger, der måtte være pålagt dem.

Fravær af resultater grundet i foranstaltninger i forbindelse med organisering eller kontrol af den nøje overholdelse af bestemmelserne i disse Vilkår eller relaterede aftaler fra Hjemmeside administrationens side må og kan ikke fortolkes som en frasigelse af nogen rettigheder eller bestemmelser.

Brugeren må ikke overdrage disse Servicevilkår og/eller overføre brugerens rettigheder og forpligtelser til nogen som helst tredjeparter, hverken helt eller delvist.

Hjemmeside administratoren har til enhver tid og uden foudgående varsel ret til at begrænse og/eller forbyde Brugeren at bruge Hjemmesiden baseret på hans egne interne regler.

Vis mere

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine - Vi står sammen med folket i Ukraine. Rusland angriber ikke "bare" den ukrainske befolkning.
Dette er en krig mod demokratiske værdier, menneskerettigheder og fred. Vi kan bidrage og hjælpe med vores donationer.

Mulighed for at donere 1 Mulighed for at donere 2